Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Bwvocht.nl
Bwvocht.nl

Betonschade & Betonreparatie

Betonreparatie kan op twee manieren worden uitgevoerd: door middel van spuitbeton of het handmatig herstellen doormiddel van spaan, troffel en/of gieten.

 

Oorzaken betonschade

Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton. U kunt dit vooral bij balkons en/of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen.

Schade aan betonconstructies kunnen onder meer ontstaan door de volgende (omgevings)factoren:

  • fysieke factoren: warmte, temperatuurschommelingen, vocht, wind, enzovoort;
  • chemische factoren: zuren, logen, zouten, organische stoffen, enzovoort;
  • biologische factoren: micro-organismen, zwammen, algen, mos, enzovoort;
  • mechanische factoren: overbelasting, constructiefouten, enzovoort.

 

Werkwijze beton herstellen

Betonrenovatie is een term die als gevolg van ontwikkelingen van de laatste decennia veel meer omvat dan alleen het herstellen van beton. Zo vallen bijvoorbeeld het aanbrengen van gietvloeren, slijtlagen op vloeren aanbrengen, constructieve scheuren in beton injecteren, voegovergangen maken in brugdekken, enz, allen onder deze noemer.

Alvorens het betonoppervlak opnieuw wordt bekleed, dienen de loszittende betondelen te worden verwijderd door middel van een sloophamer, tot het punt bereikt is dat er geen door roest aangetast ijzer meer aanwezig is. Vervolgens wordt het wapeningsstaal voorzien van een coating en kan het afgewerkt worden met een reparatiemortel